neirologs SANDRA VESTERMANE
neirologa konsultācijas, tinnitus, biofeedback
  NODERĪGAS SAITES
 

www.arstipsihoterapeiti.lv

 

www.klinikaheadline.lv

 
www.aparmita.lv
 
www.avicenna.lv   
 
 
 
 
 

Moto: Es esmu atbildīgs par savu veselību

Mans mērķis ir
 
  A. Sniegt neirologa konsultācijas
 
  B. Veicināt veselības saglabāšanu un slimību profilaksi, rosinot cilvēkus domāt, analizēt, meklēt cēloņsakarības procesos savā ķerminī, domās un apkārtējā vidē
 
  C. Jautājumos, kas tieši neattiecas  uz neiroloģiju, palīdzēt orientēties medicīnas terminoloģijā un sistēmā, palīdzot atrast sev nepieciešamo virzienu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.